Mobiele doolhof met klimwand te huur.

Prijslijst   Voorwaarden   Gebruiksaanwijzing    Kalender    Reserveren    Contact

HET DOOLHOF

Een mobiel doolhof met klimwand in één. Dat is
ideaal voor een sportief bedrijfsfeestje, kinderpartijtje,
familie-uitje, vrijgezellenparty of schoolreisje.
 

EXTRA VOORWAARDEN DOOLHOF MET KLIMWAND

De speleologiebox met klimmuur is met begeleiding!

  • Het gebruik van deze speleologiebox met klimmuur heeft risico, deze is voor uw eigen verantwoording.

  • Verboden voor hartpatiënten, bij zwangerschap, claustrofobie, hoogtevrees of aandoeningen die bij deelname risicoverhogend kunnen zijn.

  • Afhankelijk van lichaamsbouw, is de speleologie-klimbox niet geschikt voor grote omvang of langer dan 1.90 meter.

  • Deelname van minderjarige alleen met toestemming van ouder of begeleider.

  • In de speleologieruimte geen schoenen, broekriem, scherpe voorwerpen, sieraden, eten, drinken, snoep, kauwgum of losse spullen.

  • Lot op uw spullen! Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing.

  • Met uitzondering van begeleiding van kleine kinderen mag er in de speleologieruimte maximaal 1 persoon aanwezig zijn.

  • Op elke klimwand mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn.

Boekingsvoorwaarden
2002 - 2015 ©  Europagaai - HD-Kanosport – SchoorlActief

Boeken

Boeken kun je met een inschrijfformulier, telefonisch of via onze internetsite. Tot 8 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Bij versturing van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de door ons gestelde voorwaarden en ben je verplicht de betalingen te voldoen. Ook kun je via een e-mail eerst een optie plaatsen. Je moet ons dan binnen de gestelde optietermijn laten weten of je optie al dan niet moet worden omgezet in een definitieve boeking.

Betaling

Zodra wij het boekings­for­mulier hebben ontvangen, is je boeking defini­tief en krijg je eenmalig een factuur/boekingsbevestiging plus de verdere reisinformatie en routebeschrijving toegestuurd. Na ontvangst van de bevestiging dien je de aanbetaling binnen 10 dagen over te maken op Rabobank rekeningnummer 358513103 t.g.v. Europagaai. Heereweg 57 te Schoorl. Bij een betaling moet je het factuurnummer vermelden.
Een aanbetaling betreft 20% bij een groepsactiviteit, € 100.00 per persoon bij een vakantie of cursus of de eerste termijnbetaling bij een gespreide betaling. De totale reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus door ons te zijn ontvangen.
Boek je binnen 4 weken voor aanvang van de cursus, dan dien je de gehele reissom ineens te vol­doen. Bij gespreid betalen moet het volledige bedrag dat je aan ons verschuldigd bent voor 31 december van het jaar waarvoor de boeking geldt volledig betaald zijn. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn vervallen de eventueel van toepassing zijnde kortingen en kunnen administratieve en/of gerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.

·          Gespreide betaling
Kies je er voor om het bedrag gespreid te betalen dan moet je ons een ondertekende machtiging sturen waarmee wij het maandelijkse bedrag van je bank- of girorekening kunnen afschrijven. Het machtigingsformulier kun je downloaden onder de rubriek “cursusoverzicht en folder”, linksboven op de homepage van onze website www.europagaai.nl of sturen wij op aanvraag toe.

·          De maand waarin je inschrijft is de eerste betalingstermijn.
Het minimum bedrag is € 50.- per persoon per maand.
De laatst mogelijke betalingstermijn is december van hetzelfde jaar.

Voorwaarden deelname

Deelname geschiedt op eigen risi­co. Om deze risico’s te dekken dien je een passende reisverzekering af te sluiten voor risicosporten. Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en bij deelname aan wateractiviteiten kunnen zwemmen. Deelnemers dienen aanwijzin­gen van de instruc­teurs op te volgen. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tevens verklaar je gezond te zijn en er van bewust te zijn dat wildwaterkajakken, brandingkajakken, rafting en mountainbiking onder de ‘risicosporten’ vallen. Ook aan deelname aan de overige activiteiten die wij aanbieden zijn risico’s verbonden. Bij minderjari­ge deelne­mers moeten ouders of voogd het boekingsformulier mede onder­teke­nen. Deelnemers onder de 16 jaar kunnen alleen onder begelei­ding van een meerder­jarige meedoen. 

Reisverzekering en annuleringsverzekering

Je dient zelf een passende reisverzekering af te sluiten. We raden je ook aan om een annuleringsver­zekering af te sluiten. Voor wildwaterkajakken en brandingkajakken is het verplicht dat in de reisverzekering wildwat­erkajakken en/of brandingkajakken (“risico sporten”) gedekt zijn.

Aansprake­lijkheid 

Europagaai, HD-Kanosport, Schoorlactief en/of medewerkers daarvan aanvaarden geen aanspra­kelijkheid voor diefstal, schade en/of lichamelijk letsel welke de deelnemer mocht lijden tijdens deelname aan een cursus, activiteit of gezamenlijk koken of het verblijf op locatie in het kampement of paviljoen. Zij zal niet als organisator aansprake­lijk gesteld kunnen worden voor schade, geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandighe­den, natuurinvloeden, sta­kingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

Europagaai, HD-Kanosport, Schoorlactief, behouden zich het recht voor bij calamiteiten, onvoorziene omstan­digheden of te weinig inschrijvingen de cursus of activiteit te annuleren. Bij annulering door te weinig inschrijvingen wordt het deelname-/cursusgeld geheel of gedeeltelijk zonder het recht op schade­vergoeding terug betaald. Bij natuurrampen en onvoorziene omstandigheden wordt het deelname-/cursusgeld niet terugbetaald en is er geen recht op schadevergoeding. Deelnemers met een annuleringsverzekering kunnen hun verzekeringsmaatschappij verzoeken het deelname-/cursusgeld en de geleden schade te vergoeden.

Deelnemers kunnen aan­sprakelijk gesteld worden wanneer zij door grove nalatig­heid en/of opzet schade aan­richten aan het door Europa­gaai be­schikbaar ge­stelde mate­riaal of het materi­aal van derden.

Annuleren / wijzigen door deelnemers

Tot 8 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Annuleer je na 7 dagen dan storten wij al betaalde cursusgelden terug onder aftrek van 20% administratie/reserveringskosten met een minimum van € 50.00 plus kosten die wij eventueel aan uitbestede reserveringen hebben gemaakt. De datum waarop Europagaai de annuleringsbrief ontvangt geldt als annulerings­datum. Annuleer je binnen 8 weken voor aanvang van de cursus of activiteit, dan vervalt het recht op terugbetaling. We raden je nadrukkelijk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Een boeking kan alleen met toestemming van Europagaai gewijzigd worden. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft voor de nieuwe boeking ongewijzigd en wordt verhoogd met 5% administratiekosten (met een minimum van € 5.-) plus het eventuele verschil met het nieuwe factuurbedrag als dit hoger is. Bij wijzigingen vindt geen terugbetaling plaats.

 

Europagaai / HD-Kanosport / Schoorlactief – Heereweg 57 – 1871EC – Schoorl – Nederland
Tel: 0031(0)72.509.4000 – Mobiel tel: 0031(0)6.512.59.603 – Fax: 0031(0)72.509.4176

KvK. 07100245 – Rabobank: 35.85.13.103 – IBAN: NL.28.RABO.0358.5131.03 – BIC: RABONL2U
Veiligheidskeurmerk: WRT en SRTA gecertificeerd

Gediplomeerd: NKB- en/of KL wildwater instructeurs met geldig EHBO

Kwaliteitskeurmerk: TOPNORM gecertificeerd en mkbOK

 

© www.doolhof.info / All rights reserved - www.europagaai.nl - www.schoorlactief.nl